[ASAP] Interconnected Two-dimensional Arrays of Niobium Nitride Nanocrystals as Stable Lithium Host


by Xiao, Xu, Yao, Wei, Tang, Jun, Liu, Chuanfang, Lian, Ruqian, Urbankowski, Patrick, Anayee, Mark, He, Shijie, Li, Jianming, Wang, Hao, Gao, Yu, Wei, Yingjin and Gogotsi, Yury
Reference:
X. Xiao, W. Yao, J. Tang, C. Liu, R. Lian, P. Urbankowski, M. Anayee, S. He, J. Li, H. Wang, Y. Gao, Y. Wei, and Y. Gogotsi, "[ASAP] Interconnected Two-dimensional Arrays of Niobium Nitride Nanocrystals as Stable Lithium Host", Batteries & Supercaps, 2020.
Bibtex Entry:
@article{724,
   author = {Xiao, Xu and Yao, Wei and Tang, Jun and Liu, Chuanfang and Lian, Ruqian and Urbankowski, Patrick and Anayee, Mark and He, Shijie and Li, Jianming and Wang, Hao and Gao, Yu and Wei, Yingjin and Gogotsi, Yury},
   title = {[ASAP] Interconnected Two-dimensional Arrays of Niobium Nitride Nanocrystals as Stable Lithium Host},
   journal = {Batteries & Supercaps},
   DOI = {10.1002/batt.202000186},
   year = {2020},
   date= {10/01}
   type = {Journal Article},
   url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/724.pdf
}