Interconnected Two‐dimensional Arrays of Niobium Nitride Nanocrystals as Stable Lithium Host

by Xiao, Xu, Yao, Wei, Tang, Jun, Liu, Chuanfang, Lian, Ruqian, Urbankowski, Patrick, Anayee, Mark, He, Shijie, Li, Jianmin, Wang, Hao, Gao, Yu, Wei, Yingjin and Gogotsi, Yury
Reference:
X. Xiao, W. Yao, J. Tang, C. Liu, R. Lian, P. Urbankowski, M. Anayee, S. He, J. Li, H. Wang, Y. Gao, Y. Wei, and Y. Gogotsi, "Interconnected Two‐dimensional Arrays of Niobium Nitride Nanocrystals as Stable Lithium Host", Batteries & Supercaps, vol. 4, no. 1, 2020, pp. 106-111.
Bibtex Entry:
@article{745,
  author = {Xiao, Xu and Yao, Wei and Tang, Jun and Liu, Chuanfang and Lian, Ruqian and Urbankowski, Patrick and Anayee, Mark and He, Shijie and Li, Jianmin and Wang, Hao and Gao, Yu and Wei, Yingjin and Gogotsi, Yury},
  title = {Interconnected Two‐dimensional Arrays of Niobium Nitride Nanocrystals as Stable Lithium Host},
  journal = {Batteries & Supercaps},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {106-111},
  DOI = {https://doi.org/10.1002/batt.202000186},
  year = {2020},
  date = {09/11},
  type = {Journal Article},
  url = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/745.pdf
}