Mxene-polymer separators for li-ion batteries

by Gogotsi, Yury, Xiao, Xu, Yao, Wei and Tang, Jun
Reference:
Y. Gogotsi, X. Xiao, W. Yao, and J. Tang, "Mxene-polymer separators for li-ion batteries", 2022.
Bibtex Entry:
@article{806,
   author = {Gogotsi, Yury and Xiao, Xu and Yao, Wei and Tang, Jun},
   title = {Mxene-polymer separators for li-ion batteries},
   year = {2022},
   date = {07/21},
   pdf = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/806.pdf
}