Effect of pinholes in Nb4C3 MXene sheets on its electrochemical behavior in aqueous electrolytes

by Zhao, Shuangshuang, Wang, Xuehang, Kurra, Narendra, Gogotsi, Yury and Gao, Yu
Reference:
S. Zhao, X. Wang, N. Kurra, Y. Gogotsi, and Y. Gao, "Effect of pinholes in Nb4C3 MXene sheets on its electrochemical behavior in aqueous electrolytes", Electrochemistry Communications, 2022.
Bibtex Entry:
@article{822,
   author = {Zhao, Shuangshuang and Wang, Xuehang and Kurra, Narendra and Gogotsi, Yury and Gao, Yu},
   title = {Effect of pinholes in Nb4C3 MXene sheets on its electrochemical behavior in aqueous electrolytes},
   journal = {Electrochemistry Communications},
   DOI = {https://doi.org/10.1016/j.elecom.2022.107380},
   year = {2022},
   type = {Journal Article},
   pdf = https://nano.materials.drexel.edu/wp-content/papercite-data/pdf/822.pdf
}

Effect of pinholes in Nb4C3 MXene sheets on its electrochemical behavior in aqueous electrolytes